Ny generalforsamling

Den ordinære generalforsamling den 17. februar 2019 blev af dirigenten konstateret for ikke lovlig, da indkaldelsen ikke var lagt på foreningens hjemmeside mindst 14 dage inden afholdelsen. Bestyrelsen havde heller ikke benyttet sig af muligheden for at udsende indkaldelsen til medlemmerne i brev/email.

Bestyrelsen vil i løbet af de næste dage lave en ny indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Ny generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 17. februar 2019

RC-Truckteam afholder generalforsamling Søndag d. 17-02-2019

Sted: Drivhuset Køgevej 155
Dato: Søndag d. 17-02-2019
Tidspunkt: Kl. 14
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
 4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
 5. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent for næstkommende år.
 6. Valg af bestyrelse: Alle poster i bestyrelsen er på genvalg.
  – Lige år: Formand ( Morten Kristensen ønsker genvalg ) og 1 bestyrelsesmedlem
  – Ulige år: Kasserer ( Mickey ønsker genvalg ) og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor.
 8. Valg af suppleanter. ( Hans ønsker ikke genvalg ) (Brian Ønsker ikke genvalg)
 9. Indkomne forslag. Abonnement + Mobil til mobilpay
 10. Eventuelt.
  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt sendes til bestyrelsen, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Sendes til mia1008@johansen.dk det er da vi har problemer med foreningens mail lige nu.

Der skal være betalt kontingent for at have stemmeret og der skal være skrevet medlemsnummer, navn og så skal der sendes en mail med Navn og medlemsnummer og mail adresse så vi har det til vis der skal sendes en mail til medlemmerne.

Indbetaling af kontingent på Klubbens konto. Regnr. 5035 Kontonr. 0001502334

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 17. februar 2019

Nyt fra bestyrelsen

En enig bestyrelse har den 13. januar 2019 besluttet at ekskludere følgende medlemmer fra foreningen med øjeblikkelig virkning:

 • Thomas M. Hansen (tidligere formand)
 • Knud Cubbin (tidligere kasserer)
 • Jan Melin (tidligere næstformand)

Disse tre medlemmer har gennem deres virke i 2018 modarbejdet foreningens formål og ikke varetaget deres hverv på en passende ansvarlig måde.

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Nyt fra bestyrelsen

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 22-09-2018

Bestyrelsesmedlem Paw Spenner bød medlemmerne velkommen.

 1. Som dirigent valgte medlemmerne Lars Hilde-Gabrielsen, der konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt jævnfør vedtægterne og indkaldelsen.
 2. Som referent valgte medlemmerne Michael Bern-Martens.
 3. I følge dagsorden var følgende poster til bestyrelsen på valg:
  1. Formand – her valgte medlemmerne Morten Kristensen
  2. Kasserer – her valgte medlemmerne Michael Lindquist Hansen
  3. Bestyrelsesmedlem 1 – her valgte medlemmerne Frederik Nielsen
  4. Bestyrelsesmedlem 2 – her valgte medlemmerne Kim Andersen
  5. Bestyrelsesmedlem 3 – Paw Spenner (ikke på valg)
  6. Suppleant 1 – her valgte medlemmerne Hans Johansen
  7. Suppleant 2 – her valgte medlemmerne Brian Kresten Andersen
 4. Indkomne forslag – ingen.
 5. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling hermed var afsluttet.
 6. Paw Spenner takkede på bestyrelsens vegne for god ro og orden.
Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 22-09-2018

Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling 22-09-2018

Alle medlemmer af RC Truckteam indkaldes til ekstra-ordinær generalforsamling.

Sted: Drivhuset
Dato: Lørdag 22. september 2018
Tidsrum: 14:00 – ca. 16:00

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af formand
 4. Valg af kasserer
 5. Valg af bestyrelsesmedlem
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Evt. indkomne forslag

Indkomne forslag til den ekstra-ordinære generalforsamling skal være Paw Spenner i hænde senest den 15. september 2018 (mail eller via Facebook).

Udgivet i Bestyrelsen, Drivhuset, Medlemmer | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling 22-09-2018