Ny generalforsamling

Den ordinære generalforsamling den 17. februar 2019 blev af dirigenten konstateret for ikke lovlig, da indkaldelsen ikke var lagt på foreningens hjemmeside mindst 14 dage inden afholdelsen. Bestyrelsen havde heller ikke benyttet sig af muligheden for at udsende indkaldelsen til medlemmerne i brev/email.

Bestyrelsen vil i løbet af de næste dage lave en ny indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Ny generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 17. februar 2019

RC-Truckteam afholder generalforsamling Søndag d. 17-02-2019

Sted: Drivhuset Køgevej 155
Dato: Søndag d. 17-02-2019
Tidspunkt: Kl. 14
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
 4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
 5. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent for næstkommende år.
 6. Valg af bestyrelse: Alle poster i bestyrelsen er på genvalg.
  – Lige år: Formand ( Morten Kristensen ønsker genvalg ) og 1 bestyrelsesmedlem
  – Ulige år: Kasserer ( Mickey ønsker genvalg ) og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor.
 8. Valg af suppleanter. ( Hans ønsker ikke genvalg ) (Brian Ønsker ikke genvalg)
 9. Indkomne forslag. Abonnement + Mobil til mobilpay
 10. Eventuelt.
  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt sendes til bestyrelsen, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Sendes til mia1008@johansen.dk det er da vi har problemer med foreningens mail lige nu.

Der skal være betalt kontingent for at have stemmeret og der skal være skrevet medlemsnummer, navn og så skal der sendes en mail med Navn og medlemsnummer og mail adresse så vi har det til vis der skal sendes en mail til medlemmerne.

Indbetaling af kontingent på Klubbens konto. Regnr. 5035 Kontonr. 0001502334

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling 17. februar 2019

Nyt fra bestyrelsen

En enig bestyrelse har den 13. januar 2019 besluttet at ekskludere følgende medlemmer fra foreningen med øjeblikkelig virkning:

 • Thomas M. Hansen (tidligere formand)
 • Knud Cubbin (tidligere kasserer)
 • Jan Melin (tidligere næstformand)

Disse tre medlemmer har gennem deres virke i 2018 modarbejdet foreningens formål og ikke varetaget deres hverv på en passende ansvarlig måde.

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Nyt fra bestyrelsen

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 22-09-2018

Bestyrelsesmedlem Paw Spenner bød medlemmerne velkommen.

 1. Som dirigent valgte medlemmerne Lars Hilde-Gabrielsen, der konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt jævnfør vedtægterne og indkaldelsen.
 2. Som referent valgte medlemmerne Michael Bern-Martens.
 3. I følge dagsorden var følgende poster til bestyrelsen på valg:
  1. Formand – her valgte medlemmerne Morten Kristensen
  2. Kasserer – her valgte medlemmerne Michael Lindquist Hansen
  3. Bestyrelsesmedlem 1 – her valgte medlemmerne Frederik Nielsen
  4. Bestyrelsesmedlem 2 – her valgte medlemmerne Kim Andersen
  5. Bestyrelsesmedlem 3 – Paw Spenner (ikke på valg)
  6. Suppleant 1 – her valgte medlemmerne Hans Johansen
  7. Suppleant 2 – her valgte medlemmerne Brian Kresten Andersen
 4. Indkomne forslag – ingen.
 5. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling hermed var afsluttet.
 6. Paw Spenner takkede på bestyrelsens vegne for god ro og orden.
Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 22-09-2018

Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling 22-09-2018

Alle medlemmer af RC Truckteam indkaldes til ekstra-ordinær generalforsamling.

Sted: Drivhuset
Dato: Lørdag 22. september 2018
Tidsrum: 14:00 – ca. 16:00

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af formand
 4. Valg af kasserer
 5. Valg af bestyrelsesmedlem
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Evt. indkomne forslag

Indkomne forslag til den ekstra-ordinære generalforsamling skal være Paw Spenner i hænde senest den 15. september 2018 (mail eller via Facebook).

Udgivet i Bestyrelsen, Drivhuset, Medlemmer | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling 22-09-2018

Følg os på Facebook

Følg os på Facebook, og få hele tiden de sidste opdateringer. https://www.facebook.com/groups/394014520635782/?fref=nf

Udgivet i Generelt | Kommentarer lukket til Følg os på Facebook

Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling 07-04-2018

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Som dirigent valgte generalforsamlingen enstemmigt Michael Bern-Martens
 2. Valg af referent
  Som dirigent valgte generalforsamlingen enstemmigt Michael Bern-Martens
 3. Fremlæggelse af revideret budget for 2018
  Formanden gennemgik det reviderede budget:
INDTÆGTER
Medlemskab voksen 50 x 500,00 25.000,00
Medlemskab langdist. / barn 25 x 250,00 6.250,00
Gæstekort 50 x 60,00 3.000,00
Gæstekort til træf 75 x 100,00 7.500,00
INDTÆGTER I ALT 41.750,00
UDGIFTER
El og vand 2.500,00
Vinduer i drivhuset 5.000,00
Lift til udskiftning af vinduer 2.500,00
Forbedring på bane og udendørsarealer 7.500,00
WC 1.500,00
Drænrør 2.000,00
Tur, Silkeborg 3.000,00
Medlemsaften 4.000,00
Administration 2.500,00
Møder/træf/generalforsamling 4.000,00
UDGIFTER I ALT 34.500,00
RESULTAT 7.250,00

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte budget for 2018.

Bestyrelsen takker for det store fremmøde til den ekstra-ordinære generalforsamling.

Efter den ekstra-ordinære generalforsamling gennemgik formanden de ideer, som bestyrelsen arbejder med.

 • Bustur til Silkeborg
  Formanden forklarede, at foreningen har været nød til at give tilskud til turen hvert år, da der ikke var medlemmer nok, der ville med. Formanden spurgte forsamlingen, om foreningen fortsat skulle støtte turen. Dette var der stor enighed om. Udgiften er på budgettet for 2018.
 • Medlemsaften
  Formanden spurgte om foreningen skulle støtte en aften (formentligt en fredag) kun for medlemmer i lighed med de tidligere år. Dette var der stor enighed om. Udgiften er på budgettet for 2018.
 • Etablering af køkken
  Formanden fortalte om ideen med at etablere et køkken i den røde murstensbygning, hvor der også vil være rigtige toiletter og mulighed for et rum med varme, så vi kan udbytte banen i den kolde periode. Medlemmerne bakkede op om ideen, og bestyrelsen arbejder videre med aftaler med udlejer, myndighedernes krav til køkken etc. Når der er sket afklaring, indkaldes der til nyt orienteringsmøde.
 • Træf
  Indtil vores køkkenforhold er kommet på plads, vil maden til vores træf blive leveret udefra.
 • Tag over arbejdsborde
  Bestyrelsen ønsker at etablere halvtag over de arbejdsborde, der er hele vejen rundt i kanten, så vores udstyr er beskyttet mod vand. Bestyrelsen indkalder til ekstra-ordinær generalforsamling, når økonomien er afklaret, og budgettet eventuelt kan revideres.

På bestyrelsens vegne,
Referent Michael Bern-Martens

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling 07-04-2018

Referat af Generalforsamling 2018

Referat er nu tilgængeligt på siden med foreningens vedtægter.

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Referat af Generalforsamling 2018

Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling

Jævnfør foreningens vedtægter og beslutningen på den ordinære generalforsamling i februar 2018 indkaldes du hermed til ekstra-ordinær generalforsamling.

Læs mere her!

Udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling

Jule afslutning 18 November 2017

Jule afslutning 18 November 2017

Klik her

Udgivet i Arrangementer, Drivhuset | Kommentarer lukket til Jule afslutning 18 November 2017