Vejbro i stål

Formål Vejbro over vandhul på udendørsbanen i den lukkede ende
Projektleder Thomas M. Hansen
Startet April 2015
Afsluttet ca. foråret 2015
Status Startet

Deltagere Opgaver Status
Thomas M. Hansen Fremskaffelse af materialer til broens bærende dele Afsluttet
Michael Bern-Martens Udarbejdelse af design Afsluttet
Lars Hilde-Gabrielsen Svejsning af broen Afsluttet
Thomas M. Hansen Fremskaffelse af kørebane til broen Afsluttet
Thomas M. Hansen Fremskaffelse af autoværn til broen Ikke startet
Thomas M. Hansen Montering af autoværn på broen Ikke startet

Billeder