Generalforsamling 2018

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
14.02.2018
19:00 - 21:30

Lokation
Østervangsskolen, Biologi-lokalet

Kategori

Ansvarlig/kontaktperson Thomas M. Hansen
Tlf: 22 57 84 64

Læg i min kalender
Klik her: iCalRc-Truckteam afholder generalforsamling onsdag den 14. februar 2018.

Sted: Østervangsskolen, Biologilokalet, Astervej 15, 4000 Roskilde
Dato: Onsdag den 14. februar 2018
Tidspunkt: 19:00 – 21:30

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
5. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent for næstkommende år.
6. Valg af bestyrelse:
– Lige år: Formand ( Thomas Hansen ønsker genvalg ) og 1 bestyrelsesmedlem ( John Holger ønsker ikke genvalg )
– Ulige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Valg af suppleanter. ( Torben Høyer og Jens Molter ønsker genvalg )
9. Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt sendes til bestyrelsen, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Sendes til  thomasmhansen@live.dk

For at have stemmeret, skal der være betalt kontingent for 2018.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til det praktiske

Tilmelding

Har du tidligere tilmeldt dig til arrangementer, skal du logge ind, inden du tilmelder dig. Login her!
Hvis du vil ændre i din tilmelding, skal du afmelde og tilmelde igen.

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Antal pladser i alt for dette arrangement: 50
Ledige pladser tilbage: 40

Deltagere (total antal tilmeldte: 10)

  • Morten Kristensen
  • carsten bruun
  • Jens Molter
  • Michael Bern-Martens
  • Paw Spenner
  • Lars Hilde-Gabrielsen
  • Leif Brunnlieb
  • Thomas M. Hansen
  • Michael Lindquist Hansen
(Nogle deltagere kan have booket flere pladser)

Afventer godkendelse

Såfremt der er et gebyr for deltagelse i et arrangement, er din tilmelding kun gældende ved rettidig indbetaling af beløbet til foreningens konto.