Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling.

Lørdag den. 15-02-2020 Kl. 14
Sted. Snoldelev Bygade 26B
4621 Gadstrup

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
5. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent.
6. Valg af bestyrelse:
– Lige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem.
Morten Kristensen ønsker genvalg
– Ulige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Valg af suppleanter.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Kontingent skal indbetales på foreningens konto som er.
Reg.nr.: 5035
Kontonr.: 0001502344
HUSK AT SKRIVE MEDLEMSNUMMER PÅ NÅR I INDBETALER KONTINGENT.

Nye Medlemmer skriver bare NYT MEDLEM på deres indbetaling.

Indkommende forslag sendes til formanden på mail formand@rc-truckteam.dk og skal være
formanden sendt til formanden senest den 8/2-2020

Dette indlæg blev udgivet i Generelt. Bogmærk permalinket.