Indkaldelse til Generalforsamling

Jævnfør foreningens vedtægter indkaldes der til generalforsamling.

Dato: 28. april 2019
Tidspunkt: 14:00
Sted: Drivhuset

OBS! Der er kun adgang for medlemmer, der har betalt kontingent for 2019.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.

4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.

5. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent for 2020.

6. Valg af bestyrelse:

  • Formand
  • Kasserer
  • Bestyrelsesmedlem 1
  • Bestyrelsesmedlem 2
  • Bestyrelsesmedlem 3

7. Valg af revisor.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Indkomne forslag.

Indkomne forslag skal være formanden skriftligt ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dette indlæg blev udgivet i Generelt. Bogmærk permalinket.