Indkaldelse til generalforsamling 17. februar 2019

RC-Truckteam afholder generalforsamling Søndag d. 17-02-2019

Sted: Drivhuset Køgevej 155
Dato: Søndag d. 17-02-2019
Tidspunkt: Kl. 14
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.
 4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
 5. Fastsættelse af medlemsindskud og størrelse på årligt kontingent for næstkommende år.
 6. Valg af bestyrelse: Alle poster i bestyrelsen er på genvalg.
  – Lige år: Formand ( Morten Kristensen ønsker genvalg ) og 1 bestyrelsesmedlem
  – Ulige år: Kasserer ( Mickey ønsker genvalg ) og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af revisor.
 8. Valg af suppleanter. ( Hans ønsker ikke genvalg ) (Brian Ønsker ikke genvalg)
 9. Indkomne forslag. Abonnement + Mobil til mobilpay
 10. Eventuelt.
  Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt sendes til bestyrelsen, så forslaget er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Sendes til mia1008@johansen.dk det er da vi har problemer med foreningens mail lige nu.

Der skal være betalt kontingent for at have stemmeret og der skal være skrevet medlemsnummer, navn og så skal der sendes en mail med Navn og medlemsnummer og mail adresse så vi har det til vis der skal sendes en mail til medlemmerne.

Indbetaling af kontingent på Klubbens konto. Regnr. 5035 Kontonr. 0001502334

Om Webmaster

Webmaster på RC Truckteam's hjemmeside.
Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer. Bogmærk permalinket.