Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling 07-04-2018

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Som dirigent valgte generalforsamlingen enstemmigt Michael Bern-Martens
 2. Valg af referent
  Som dirigent valgte generalforsamlingen enstemmigt Michael Bern-Martens
 3. Fremlæggelse af revideret budget for 2018
  Formanden gennemgik det reviderede budget:
INDTÆGTER
Medlemskab voksen 50 x 500,00 25.000,00
Medlemskab langdist. / barn 25 x 250,00 6.250,00
Gæstekort 50 x 60,00 3.000,00
Gæstekort til træf 75 x 100,00 7.500,00
INDTÆGTER I ALT 41.750,00
UDGIFTER
El og vand 2.500,00
Vinduer i drivhuset 5.000,00
Lift til udskiftning af vinduer 2.500,00
Forbedring på bane og udendørsarealer 7.500,00
WC 1.500,00
Drænrør 2.000,00
Tur, Silkeborg 3.000,00
Medlemsaften 4.000,00
Administration 2.500,00
Møder/træf/generalforsamling 4.000,00
UDGIFTER I ALT 34.500,00
RESULTAT 7.250,00

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte budget for 2018.

Bestyrelsen takker for det store fremmøde til den ekstra-ordinære generalforsamling.

Efter den ekstra-ordinære generalforsamling gennemgik formanden de ideer, som bestyrelsen arbejder med.

 • Bustur til Silkeborg
  Formanden forklarede, at foreningen har været nød til at give tilskud til turen hvert år, da der ikke var medlemmer nok, der ville med. Formanden spurgte forsamlingen, om foreningen fortsat skulle støtte turen. Dette var der stor enighed om. Udgiften er på budgettet for 2018.
 • Medlemsaften
  Formanden spurgte om foreningen skulle støtte en aften (formentligt en fredag) kun for medlemmer i lighed med de tidligere år. Dette var der stor enighed om. Udgiften er på budgettet for 2018.
 • Etablering af køkken
  Formanden fortalte om ideen med at etablere et køkken i den røde murstensbygning, hvor der også vil være rigtige toiletter og mulighed for et rum med varme, så vi kan udbytte banen i den kolde periode. Medlemmerne bakkede op om ideen, og bestyrelsen arbejder videre med aftaler med udlejer, myndighedernes krav til køkken etc. Når der er sket afklaring, indkaldes der til nyt orienteringsmøde.
 • Træf
  Indtil vores køkkenforhold er kommet på plads, vil maden til vores træf blive leveret udefra.
 • Tag over arbejdsborde
  Bestyrelsen ønsker at etablere halvtag over de arbejdsborde, der er hele vejen rundt i kanten, så vores udstyr er beskyttet mod vand. Bestyrelsen indkalder til ekstra-ordinær generalforsamling, når økonomien er afklaret, og budgettet eventuelt kan revideres.

På bestyrelsens vegne,
Referent Michael Bern-Martens

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen, Medlemmer. Bogmærk permalinket.